سبّ و لعن صحابه از دیدگاه فریقین
64 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از موضوعات حساسیت برانگیز و خصومت زای تاریخ اسلام مساله ی سبّ و لعن صحابه می باشد.این موضوع پیوسته در تشدید نزاع میان شیعه و عامّه و تعمیق اختلاف میان امت، اثرات بسیار بدی به جای نهاده است. این نوشتار، تحقیقی مروری به اقوال و عقائد دو مذهب تشیع و تسنن با رویکرد پاسخ دهی به شبهات در مساله سب و لعن صحابه است که از یک مقدمه، چهار فصل و یک خاتمه تشکیل شده و در آن موضع فریقین و ادله آنان تشریح شده است.