واقفیه و علل توقف برخی از شیعیان در امامت امام کاظم (علیه السلام)
74 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتارسعی شده تا فرقه واقفیه و تفکر انان ، علل گرایش برخی از شیعیان به تفکر وقف ،شیوه های مبارزاتی سران واقفیه با امامت رضا(علیه السلام)، شرائط حساس دوران امامت کاظم(علیه السلام) و در پایان به شبهات واقفیه پیرامون امامت رضا (علیه السلام) ومنصوص بودن امامت ایشان اشاره شده و این شبهات مورد بررسی و پاسخ دهی قرار گرفته اند. لازم به ذکر است این نوشتار در پاسخ به شبهاتی است که از طرف اهل سنت پیرامون منصوص نبودن مقام امامت بعد از نبی اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) نگاشته شده است.